/ 6 نظر / 5 بازدید
milad

[گریه][گریه] خاله بد

ژن کاذب

اینا عکس باکتریهایی هستن که زیر میکروسکوپ الکترونی گذاشته شدن .. [سبز][نیشخند][مغرور][عینک]

ژن كاذب

همشو خودت خوردي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [تعجب] شيكمووووو .. [راک][نیشخند]

milad

من تورو میکشم[نیشخند]

یحیی

خیلی خوشمزه هستن نوش جون همه

rez1

ehem [نیشخند]