/ 30 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آرما(آقاپسره)

[نیشخند][لبخند] کاریتون ندارم شوخی میکنم فقط به راهه خلاف نکشیش[ابرو]

میلاد

نخیرم خواستم امتحانت کنم[زبان] کجاش فوتبال دستیه؟[منتظر]

میلاد

فوتبال دستی با ویلچره [پلک]

میلاد

ذهن من یه چیز دیگست هدی[قهقهه]

میلاد

شنیـــــــــــــــدی [نیشخند]