مسابقه بزرگ!

 

        مسابقه بزرگ کتابخوانی با یه عالمه جایزه هورا

حتی اگه یه کتاب هم خونده باشین بازم میتونید شرکت کنید

              یکم کار مفید انجام بدید تنبل هانیشخند

http://www.attarlibrary.ir/main/

دیگه همین...لبخند

/ 28 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
milad

شما میگویید نیست اما ما دریافتیم که این گونه است[نیشخند]

milad

ما هم اکنون در حال رسیدگی به اوضاع شاگرد خویشتن هستندی[نیشخند]

milad

بلی بلی بسیار شاگرد خوبیست[مغرور]

milad

حالا ما یه حرفی گفتیم شما جدی نگیر [زبان]

milad

اگر جدی نگیرید شاگرد تنبلی می شوید[نیشخند]

milad

ما شکموها را زرنگ مینماییم[نیشخند]

milad

بلی اینگونه است دگر [زبان]

milad

آهان یعنی تسلیم؟[قهقهه] داداش کوچیکه این است دیگه [نیشخند]

milad

من دوست دارم ابجی بزرگمو اذیت کنم خب [پلک]

میلاد

یوووو هوووووووووو [پلک]