عید فطر.

داشتم فیلم نیگاه میکردم یهو تلویزیون اعلام کرد عید شده.چقدر خوشحال شدم .خوشحال ازینکه امسال هم خدا بهم اجازه داد باشم و عید و ببینم .دوس داشتم همه اعضا خونواده رو بغل کنم و دونه دونه ماچ کنم در حالی که اشک تو چشمام جمع شده بود تلفن رو برداشتم و اول از همه به مامانم زنگ زدم و همینجور به بقیه هم زنگیدم.حیف شد تنهای تنها بودم.هیشکی نبود که بغل کنم.باز خداروشکر که حال همه خوب بود.باز خدارو شکرلبخند

                  عید فطر مبااااااااااااااااارک هدی جون.عید فطر مبارک بچه هالبخند

/ 3 نظر / 26 بازدید
خورشید آبان

خیلی خوبه این طوری، مامان من همون لحظه تو حرم امام رضا بوده که شروع می کنن تو حرم به نقاره زدن...فکر کن، چقدر رویایی بوده.حسرت می خورم چرا پا نشدم برم باهاشون حرم.

هدی

من بغلم خالیه هاااا خواستی بیا درخدمتم[ماچ]

هدی

منم همینطور گوگولی[بغل]